ABOUT US


INFORMATION                                                                           INFORMATIE

In January 2020, Sunil (founder of SairamFoundation) was able to visit Nepal for the 5th time. We have decided to focus on 3 projects 

 

- Project: Soul Blossem classes.
- Project: SSSVM school.
- Project: Overige 

 

Soul Blossom Classes

On April 27, 2013, Sairam Foundation in collaboration with Shiddi Memorial Foundation and 3 Nepalese students started the first meeting of the Soul Blossom class in Bhaktapur with over 40 students. The SoulBlossom program uses six teaching techniques to help bring out the good qualities of the human being that is already present in all of us. As a result, students will develop a good character and the world will become more peaceful, loving and secure for all of us.

 

 

SSSVM School
SSSVM is a school in Balkot, Nepal with 450 students. At SSSVM attention is also paid to developing good character. Education is free at this school. The costs are sponsored by Nepalese people and also by people from other countries. We sponsored 250 students of this special school. In addition, we are in contact with the school to further explore the possibilities for working together. 

Other Projects

Disasters can occur in our lives that we did not expect. Such as an earthquake or the Corona Virus.
Large groups of people may then suddenly be in distress. With this project we strive to help with similar event as well.

In januari 2020 heeft Sunil (oprichter van SairamFoundation) voor de 5keer Nepal kunnen bezoeken.  Wij hebben besloten om ons te focussen op 3 projecten.

- Project: Soul Blossem klassen.
- Project: SSSVM school.
- Project: Overige 

 

Soul Blossom Klassen 
Op 27 april 2013 is Sairam Foundation  in samenwerking met  Shiddi Memorial Foundation  en 3 Nepalese studenten met de eerste bijeenkomst van de Soul Blossom klas in Bhaktapur, met ruim  40 studenten begonnen. Het SoulBlossom programma helpt met behulp van zes lestechnieken  het 
naar buiten brengen van de goede eigenschappen van de mens die reeds in ons allemaal aanwezig is. Hierdoor zullen de leerlingen een goed karakter ontwikkelen en zal de wereld vrediger, liefdevoller en veiliger voor ons allemaal zal worden. 

 

SSSVM School
SSSVM is een school in Balkot , Nepal met 450 leerlingen. Op SSSVM  wordt ook aandacht besteedt aan het ontwikkelen van een goed karakter. Op deze school is onderwijs gratis.De kosten worden gesponsord door Nepalezen en ook door mensen van andere landen. Wij sponsoren 250 leerlingen van deze bijzondere school. Daarnaast zijn we in contact met de school om verder te kijken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken. 

Overige Projecten
In ons leven kunnen er rampen plaats vinden en die wij niet hadden verwacht. Zoals een aardbeving of de Corona Virus.
Er kunnen dan grote groepen mensen kunnen plotseling in nood verkeren. Met dit project streven we ernaar om bij soortgelijke gebeurtenis ook te helpen. 


SSSSO-HC organize and execute social, humanitarian, cultural and spiritual activities. We pay a lot of attention to the Soul Blossom Program that help to development a good character. All costs are taken sponsors and our Administratiekantoor Sairam.
We does not pay any wages to the board members. Depending on the financial situation and their involvement, volunteers may receive an expense allowance for their assistance with the projects. We only work with volunteers who also found the projects are important and who really want to help in the organization.

Stichting SSSSO-HC organiseert en voert sociale, humanitaire, culturele en spirituele activiteiten uit. We besteden veel aandacht aan het Soul Blossom Programma dat helpt bij het ontwikkelen van een goede karakter. Alle kosten worden bijeengebracht door sponsors en onze  Administratiekantoor Sairam.Wij betaalt geen loon aan het bestuur. Afhankelijk van de financieel situatie en hun betrokkenheid kunnen medewerkers wel een onkosten vergoeding krijgen voor hun hulp aan de projecten. Wij werken alleen met vrijwilligers die de projecten ook belangrijk vinden en heelgraag willen meehelpen in de organisatie.  


ANBI-Acknowledged

SSSSO-HC has been acknowledged by the tax-organization as an organization that has a certain value to society. In the Netherlands, this is known as an “ANBI”.
RSIN number: 8172.69.381

ANBI-Erkend

SSSS-HC is door de belastingorganisatie erkend als een organisatie met een bepaalde maatschappelijke waarde. In Nederland staat dit bekend als een "ANBI".
RSIN nummer: 8172.69.381